Info för arrangörer

Instruktioner till arrangörer för Framtidsveckan 2019

Framtidsveckan är ett paraply för att samla evenemang under en dryg vecka inom hållbarhet. Läs mer på http://goteborg.framtidsveckan.net
Framtidsveckan i Göteborg arrangeras för sjätte året, men i år är det en del av en större samverkansplattform, med WIN WIN Award, Svenska Mässan, Studiefrämjandet, Göteborgs Stad mfl. som står bakom.

Datum: 30 okt-10 nov
Tema: Hållbar Mat (De som inte jobbar med hållbar mat är fria att göra arr på andra teman)
Deadline för programpunkter: 31 aug

Hur funkar det:
Arrangera: Alla som vill kan delta med sina egna arrangemang inom fältet. Temat för i år är Hållbar Mat, men det går också bra att välja något annat tema inom hållbarhetsfältet. Du är själv ansvarig för ditt eget arrangemang. Vi som samordnar har inte kapacitet att göra handpåläggning kring enskilda arrangemang, utan vi fokuserar på helheten och att försöka samla fältet likt West Pride eller Vetenskapsfestivalen. Ni kan välja om ni vill lyfta in något ni redan gör eller arrangera något specifikt. I mån av tid kan vi som samordnar tipsa om kluster och sammanhang.
Du anmäler programpunkter själv på http://goteborg.framtidsveckan.net/anmal-programpunkt/ där du skapar ett eget konto och kan då själv gå in och redigera allt eftersom.
Marknadsföring: Marknadsföringen för veckan blir stark genom att vi gör den tillsammans. Du har själv huvudansvaret för ditt eget arrangemang, men vi kommer också att göra samordnade insatser för helheten. Tänk också på att nämna sammanhanget (Framtidsveckan) när du marknadsför ditt eget, så lyfter vi tillsammans.
Gör ni Facebookarrangemang så lägg Framtidsveckan Göteborg och Studiefrämjandet Göteborgsregionen som medarrangör, på så sätt kommer ditt arrangemang in i Framtidsveckans Facebook-kalendarium.

Grafiskt material : Logotypen kan du ladda ner här.

Kontakt
Studiefrämjandet Västra Götaland Syd-Väst, Elinor Askmar, elinor.askmar@studieframjandet.se, 0738-854171
WIN WIN Award, Nathalie Bödtker-Lund, nathalie.bodtker-lund@chalmers.se, 0735-345484
GreenhackGBG, greenhackgbg@kom.goteborg.se
Svenska Mässan, Annika Persson, annika.persson@svenskamassan.se

Länkar:
Framtidsveckan – hela programmet: http://goteborg.framtidsveckan.net/
WIN WIN Award | http://winwingothenburgaward.com/
ACT! Sustainable | www.actsustainable.se
Nordic Food Industry | https://nordicfoodindustry.se
GreenhackGBG | https://greenhackgbg.se/