Om Framtidsveckan

Framtidsveckan är ett arrangemang som startade 2010 i Söderhamn av den lokala Omställningsrörelsen och Studiefrämjandet, och syftet var att lyfta och synliggöra allt positivt som faktiskt händer lokalt när det gäller hållbarhetsfrågorna. Tanken var att alla lokala aktörer som ville fick vara med som arrangörer, så länge man lyfte något som hade med frågorna att göra. Konceptet spred sig sedan över landet och 2014 arrangerade vi den första Framtidsveckan i Göteborg. En förhoppning med veckan är förstås att lyfta hållbarhetfrågorna till allmänheten, men också att skapa kontakter och nätverk mellan de aktörer (offentliga, privata och ideella) som jobbar med frågorna lokalt, så att de även utan för veckan lättare kan samarbeta och ta kontakt med varandra. Veckan försöker också fokusera på hopp och att saker är möjligt!

Göteborgs Framtidsvecka vill sätta fokus på allt det positiva som görs lokalt för ökad ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Målet är att höja medvetenheten om att det går att förändra vårt sätt att leva och förvalta vår stad.

Framtidsveckan är ett arrangemang som har spridit sig över landet, som en manifestation för en hållbar omställning av samhället. Framtidsveckan är till för alla som vill göra något för att förbereda och anpassa samhället till klimatförändringar, resursbrist, oljetopp, ekonomiska och sociala kriser och hitta nya lösningar på hur vi lever och organiserar oss. Kriserna vi står inför ställer krav på nytänkande och lösningarna ligger i hög grad i ökat lokalt fokus, som minskar sårbarheten och stärker samarbete och den lokala ekonomin.

Alla aktörer som är intresserade av att göra något kring frågorna om hållbarhet är välkomna att delta. Det kan vara att lyfta in något i programmet som man ändå redan gör, eller planera specifika arrangemang just för veckan.

2018 togs ett initativ för att omvandla veckan från ett lokalt arrangemang i Göteborg med Studiefrämjandet som ensam koordinerande part, till en större samverkans- och arrangörsplattform som kan verka i hela Västra Götaland. Detta arbetet pågår. Förhoppningsvis kan vi presentera något konkret kring detta under 2019 års Framtidsvecka.