Hållbar Turism

onsdag 6 november – 18:00 - 19:30

FN:s medlemsländer har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. I en serie föreläsningar berättar forskare från Chalmers och Göteborgs universitet om målen utifrån sin forskning och vad vi kan göra för att uppnå dem. Vid varje tillfälle berättar två forskare om två av målen och hur de är sammankopplade. Nu är det dags för mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, samt mål 12 om hållbar produktion och konsumtion. Dessa mål binds ihop bland annat genom de två delmål som handlar om främja en hållbar turism.

Hållbar turism är en viktig aspekt i Agenda 2030 och nämns i både portaltexten och flera av målen. Men går det att definiera vad som menas med hållbar turism? Hur kan turismen bli mer hållbar och vad finns det för verktyg att mäta påverkan på miljö och sociala förhållanden? Och hur kan vi som konsumenter turista mer hållbart? Lyssna på forskare inom turism och hållbar konsumtion som visar på hur forskningen kan bidra med lösningar och få tips på verktyg för en mer hållbar turism.

Föreläsare:

Erik Lundberg, Centrum för turism, Göteborgs universitet
Erik är forskare vid Företagsekonomiska institutionen och föreståndare vid Centrum för turism (CFT) – en tvärvetenskaplig samverkansplattform mellan akademin och näringslivet. CFT har som uppdrag att bidra med kunskapsutveckling inom turismområdet och har en lång tradition av att inkludera ett hållbarhetsperspektiv i kursutbud, samverkansprojekt och forskning. Mer om Erik här.

Jörgen Larsson, Fysisk resursteori, Chalmers
Jörgen är verksam inom forskargruppen för hållbar konsumtion som studerar ett brett spektrum av tvärvetenskapliga konsumtionsfrågor. Särskild vikt läggs vid konsumtionsområden med stora växthusgasutsläpp som flygresor, bilanvändning och matvanor. Mer om Jörgen här.

Erik och Jörgen har båda varit med och utvecklat webbverktyget klimatsmartsemester.se

Föreläsningen är gratis och öppen för alla. Antalet platser är begränsat.

Anmälan krävs inte, men vi bjuder föranmälda på fika i Ekocentrums kafé från och med kl 17.00.

Anmälningslänk kommer inom kort – om du vill anmäla dig redan nu är du välkommen att maila till helen.sylvan@ekocentrum.se!

Ekocentrums onsdagskvällar pågår under terminerna och erbjuder föredrag av inbjudna talare som belyser olika hållbarhetsfrågor. Dessa kvällar håller vi öppet café och utställning till kl 20.00. Inträdet är fritt – välkommen!

Laddar karta...

Plats

Ekocentrum

Arrangör

Ekocentrum https://www.ekocentrum.se/events/191106_hallbar-turism/

Kontaktperson

Helene Sylvan, helen.sylvan@ekocentrum.se

Inträde

Inget inträde

Anmälan

Ingen anmälan