CSR Forum

tisdag 5 november – Hela dagen

CSR Forum är Västsveriges självklara mötesplats för hållbarhet. Konferensen ger dig som deltagare chans att byta erfarenheter av både utmaningar och lärdomar med andra verksamheter som är intresserade av hållbarhet. Mötesplatsen CSR Forum ger dig inspiration och kunskap och öppnar dessutom upp för hållbara affärer. Årets tema är ”Tillsammans för affärer och samhällsansvar”.

Karta Otillgänglig

Plats

Svenska Mässan

Arrangör

CSR Västsverige https://sv-se.invajo.com/event/csrv%C3%A4stsverige/csrforumtillsammansf%C3%B6raff%C3%A4rerochsamh%C3%A4llsansvar.2

Kontaktperson

Anna Simmons, 0768343658 anna@csrvastsverige.se

Inträde

1995 kr

Anmälan

https://sv-se.invajo.com/events/welcome/id/14f0cd00-c014-11e9-9534-adc83b289c84