Ekonomins spelregler och En demokratisk bank

onsdag 30 oktober – 18:30 - 19:15

JAK Medlemsbank är en av två banker som startat i Sverige med hållbarhets som utgångspunkt. JAK står för Jord Arbete Kapital, och vill komma bort från kapitalets frikoppling från människor och planet.

Hållbarhet präglar vår syn på ekonomi och hantering av pengar. Den del av inlåningen som inte lånas ut till medlemmar placeras med hög säkerhet hos framförallt kommuner och bidrar på så sätt till utvecklingen av vår gemensamma välfärd. Vi verkar för ett samhälle med en lägre privat skuldsättning, ett samhälle som är mer ekonomiskt och ekologiskt hållbart för kommande generationer.

Välkommen med träff med lokalgruppen för JAK i Göteborg. Det är utifrån det vi pratar.

Karta Otillgänglig

Plats

?

Arrangör

Göteborgs lokalgrupp JAK

Kontaktperson

Gustav Eek, jakgoteborg@gmail.com

Inträde

Inget inträde

Anmälan

Ingen anmälan