Följ med på resan mot ett fossilfritt liv!

torsdag 7 november – 18:00 - 20:15

Väg in ditt klimatavtryck och påbörja din väg mot ett fossilfritt liv. Tillsammans så försöker vi under ett halvår sänka våra klimatavtryck för att ta de första stegen mot fossiloberoende. Du får guidning och stöttning längst med vägen.
För att nå Parisavtalet så måste utsläppen halveras till 2030. Vi kan börja ta klimatansvar och gå före redan idag.

För mer information och anmälan maila info@resanmotettfossilfrittliv.se med rubriken ”Framtidsveckan 2019” senast 27 oktober. Begränsat antal deltagare

Framtiden är fossilfri!

Karta Otillgänglig

Plats

Frilagret

Arrangör

GreenhackGBG, Resan mot ett fossilfritt liv https://resanmotettfossilfrittliv.se/, https://greenhackgbg.se/

Kontaktperson

Elina Järkil, 031-3650984 elina.jarkil@kom.goteborg.se

Inträde

Inget inträde

Anmälan

info@resanmotettfossilfrittliv.se