Hållbar hälso-och sjukvård – håll koll på fotavtrycken!

torsdag 31 oktober – Hela dagen

Vid diabetes är det viktigt att fötterna hålls vid god form. God fothälsa gör det lättare att röra på sig och få daglig motion, vilket i sin tur ger bättre livskvalitet och lägre blodsockernivå. För 500 000 personer i Sverige med diabetes är god prevention av fotkomplikation förenlig med flera av de 17 globala hållbarhetsmålen. Du inbjuds till öppet hus att delta i diskussioner, lyssna på föreläsningar och testa fothälsan.

Karta Otillgänglig

Plats

Mölndals Sjukhus, R-huset, Rum: Boken

Arrangör

Ortopedteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Avdelningen för Ortopedi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Diabetesförening

Kontaktperson

Ulla Hellstrand Tang, 070-6397913 ulla.tang@vgregion.se

Inträde

Öppet Hus - gratis

Anmälan

Ingen anmälan