Invigning och prisceremoni WIN WIN Award

torsdag 31 oktober – 09:00 - 16:00

Sedan år 2000 har världens främsta hållbarhetspris, WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, uppmärksammat framstående insatser över hela jorden. Utöver att belöna banbrytande gärningar, syftar priset också till att stimulera kreativitet och långsiktiga synergieffekter – till förmån för människan, naturen och vår gemensamma framtid. Temat för 2019 är Hållbar Mat och i år firar WIN WIN Award 20 år av goda exempel på hållbara lösningar.

Priset delas ut på GöteborgsOperan den 31 oktober då även Framtidsveckan invigs.

Årets pristagare är den franska matsvinnshjälten Arash Derambarsh som har drivit igenom den lag som nu förbjuder matbutiker i Frankrike att slänga mat. Istället tas de idag om hand av välgörenhetsorganisationer eller så kallade matbanker, och mättar människor som annars gått hungriga.

” Det är en stor ära för mig att motta den här utmärkelsen, men jag som person är egentligen oviktig i sammanhanget. Det viktiga är lagen mot matsvinn och att den kommer till nytta för dem som bör gynnas av den: människor som lever i ekonomisk utsatthet, hemlöshet och utan socialt skyddsnät. Det är vår skyldighet att stoppa matsvinnet för att förhindra fattigdom och rädda vår planet”, säger Arash Derambarsh.

Program:
09:00-12:00 Fördjupande seminarier kring temat hållbar mat och en återblick i WIN WINs historia med avseende på 20-årsjubileet.
13:30-16:00 Prisceremoni för årets pristagare och invigning av Framtidsveckan.

Karta Otillgänglig

Plats

GöteborgsOperan

Arrangör

WIN WIN Gothenburg Sustainability Award http://winwingothenburgaward.com/

Kontaktperson

Lovisa Ralpher, lovisa.ralpher@chalmers.se

Inträde

Fri entré, men anmälan är obligatorisk.

Anmälan

Anmäl dig senast 2019.10.01 via anmälningslänk: https://forms.gle/kNu8EE7NeVUCT2KJ9