Migrera från Google med Fripost

söndag 3 november – 15:00 - 17:00

För att frigöra sig och fly från Google-beroendet anordnar Fripost en verkstad kring att flytta adresser, e-post, kontakter, etc. från t.ex. Google till Fripost.

Detta är en översikt över vad det innebär att flytta från andra leverantörer.

Konfigurera vidarebefordring av e-post till Fripost

Flytta över e-posten. “Ladda ner” all befintlig e-post (för överföring) och ev. vid behov ladda upp motsvarande till Fripost

Ladda över kontakter till Roundcube webmail (mail.fripost.org)

Skapa kalender (Nextcloud) och stämma av med Google-kalender

Stäm av kontakter mellan e-postprogram och telefon mot Nextcloud

“Ladda ner” alla Google Drive-filer och upp på Nextcloud
Ladda ner
Överföra till öppna format
Ladda upp på Nextcloud

Läs mer om Nextcloud och LibreOffice Online, status, och vad får man med Fripost på www.fripost.org.

Karta Otillgänglig

Plats

Falken

Arrangör

Fripost https://fripost.org/

Kontaktperson

Styrelsen Fripost, info@fripost.org

Inträde

0

Anmälan

ingen anmälan