Nordic Food Industry

onsdag 6 november – Hela dagen

för den samlade livsmedelsindustrin. Premiär 5-6 november 2019.
Utmaningarna är stora för livsmedelsindustrin, men möjligheterna ännu större – genom samverkan, utvecklingsvilja och smart omställning till framtida behov. Produktions- och förädlingskedjan behöver mötas såväl inom som mellan industrins näringar för att få mesta möjliga utväxling av nödvändiga satsningar och utvecklingsinitiativ. Det har efterfrågats en samlad mötesplats där näringsliv möter forskning och branschen som helhet kan dela insikter och provköra framtidsscenarion genom kreativa mötesformer, affärsutvecklande samtal och målstyrda aktiviteter.

Karta Otillgänglig

Plats

Svenska Mässan

Arrangör

Svenska Mässan https://nordicfoodindustry.se/

Kontaktperson

Annika Persson, +46 (0)733 81 81 44 annika.persson@svenskamassan.se

Inträde

Inget inträde

Anmälan

Ingen anmälan