Nordic Food Industry – Innovationsdagar 2019

tisdag 5 november - onsdag 6 november – Hela dagen

Nordic Food Industry – Innovationsdagar 2019

Utmaningarna är stora för livsmedelsindustrin, men möjligheterna ännu större – genom samverkan, utvecklingsvilja och smart omställning till framtida behov. Produktions- och förädlingskedjan behöver mötas såväl inom som mellan industrins näringar för att få mesta möjliga utväxling av nödvändiga satsningar och utvecklingsinitiativ. Det har efterfrågats en samlad mötesplats där näringsliv möter forskning och branschen som helhet kan dela insikter och provköra framtidsscenarion genom kreativa mötesformer, affärsutvecklande samtal och målstyrda aktiviteter

Under innovationsdagarna besöker vi testbäddar hos RISE, Research Institute of Sweden samt presenterar seminarier som lyfter konkreta case med fokus på ny teknik som stärker svensk livsmedelsindustri gällande följande 3 områden:
• Automatisering och digitalisering
• Produkt- och processutveckling
• Smarta förpackningslösningar och resurseffektiva fyllningstekniker

Dagarna har fokus på HUR ny teknik kan lösa livsmedelsindustrins utmaningar.

Parter som samverkar i programmet är Rise, Livsmedelsföretagen, Livsmedelsföreningen, Tillväxtverket, Vinnova, Sweden Food Arena samt leverantörer som kommer att visa upp konkreta case tillsammans med kund.

Karta Otillgänglig

Plats

Svenska Mässan

Arrangör

Svenska Mässan https://nordicfoodindustry.se/

Kontaktperson

Annika Persson, +46 (0)733 81 81 44 annika.persson@svenskamassan.se; martin.claesson@svenskamassan.se

Inträde

Kostnad båda dagar inkl. mat- och dryckespaket: 795:-

Anmälan

Obligatorisk: https://nordicfoodindustry.se/