NPF-Ninjas Lärande Labb – ett Demokratirum

måndag 2 oktober – 12:00 - 17:00

Facebookevent HÄR

Personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/variationer) Visar Vägen i ett demokratirum där de tysta, osynliga och bortglömda är med och utformar problemformuleringen och ges möjlighet att arbeta fram lösningar som gynnar alla.

Vision
Universell design och empowerment: När vi formar arbetssätt och lösningar som funkar för NPF-personer, får vi metoder som hjälper oss att lösa komplexa samhällsproblem. Vi hjälper alla grupper samtidigt, istället för att hjälpa en grupp i taget som då behöver konkurrera om resurser och pengar.

Vem
Vi välkomnar alla! Vi uppnår kollektivt lärande och effektiva problemformuleringar genom att inkludera alla medborgare, företagare, föreningsaktiva, tjänstemän, personal, politiker, privatpersoner och eldsjälar samt alla som vi inte lyckats räkna upp.

Hur
NPF-Ninjas lärandelabb är utformat som en Obeya. Ett slags war room som stöttar teamets och individens kognitiva förståelse för problem, mål och lösningssätt. Transparens och visualitet är bärande. Metoden kommer från Toyota. Genom att omfamna de principer som gäller för agilt* arbete drivs arbetet framåt på effektivt sätt. Särskild omsorg lägger vi på att demokratirummet är tillgängligt även för de med kognitiva funktionshinder.

Mål och syfte
Vi beskriver problemen och belyser systematiska brister i samhället. Tillsammans tar vi fram lösningsförslag gällande centrala samhällsfrågor.


Delmål
Genom att visa hur man effektivt kan arbeta med problemlösning genom att använda NPF-vänlig metodik kan andra grupper under Framtidsveckan inspireras att diskutera sina frågor på liknande sätt.

Vad som är nytt!
Tyst kunskap räknas!
Vi medborgare sitter inne med mycket information om de processer som är verksamma mellan människor i ett samhälle. De kan man inte studera sig till, eller ens förstå om man läser igenom ett forskningsresultat om dessa processer. Det är den verklighetsförankrade erfarenheten om hur vi människor interagerar med varandra och hur det utvecklas som bara vi kan tillföra.

Laddar karta...

Plats

Gothenburg Studio

Arrangör

Staden Vi Vill Ha m.fl. https://www.facebook.com/events/124133004885085/?acontext=%7B%22ref%22%3A%222%22%2C%22ref_dashboard_filter%22%3A%22hosting%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22dashboard%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22main_list%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%7D

Kontaktperson

Rosalie Götborg, 0764-13 28 18 rosalie.gotborg@live.se

Inträde

Frivillig summa uppskattas

Anmälan

rosalie.gotborg@live.se